Naše služby

VSTUPNÍ KONZULTACE

 

Pro úspěšné řešení interiéru bytu nebo domu je důležité seznámit se s požadavky a představami týkajících se celkového provedení kuchyně – design, materiály, barevnost, volba materiálu pracovní desky, stejně tak jako s celkovým životním stylem zákazníka, který je důležitý pro správný výběr kuchyňských spotřebičů.

Další podklady, které potřebujeme pro zpracování architektonického návrhu a cenové nabídky vaší kuchyně jsou: zakótovaný půdorys prostoru pro umístění kuchyně včetně otvorů (okna, dveře), výška okenních parapetů a dveří – nárys celková výška místnosti, stávající umístění – odpad, voda, plyn – půdorys, nárys, vyústění otvoru pro připojení odsavače – půdorys, nárys, průměr otvoru, stávající rozvod elektrických přípojek. – nárys, umístění topných těles – radiátorů – půdorys a nárys, materiál a barva podlahové krytiny

Základní grafický návrh a cenová kalkulace kuchyně.

Základní cenová nabídka včetně grafického návrhu – studie kuchyně obsahuje orientační cenu kuchyňského nábytku bez montáže, dopravy, spotřebičů a kuchyňských doplňků. Tento základní návrh zpracujeme dle představ a požadavků zákazníka zdarma. Vizualizace tohoto návrhu je zákazníkovi prezentována v dohodnutém termínu v našem kuchyňském studiu nexttradestore, kde je společně sjednána další strategie v pokračování projektu.

Projekt

Součástí projektu je kompletní výkresová dokumentace kuchyně, která obsahuje – zakótované půdorysy, nárysy, jednotlivé zakótované pohledy včetně barevných perspektiv, kompletní instalační plány elektro, plyn, voda, odpad a kompletní podrobnou specifikaci spotřebičů, doplňků a materiálů, pracovních desek, obkladů včetně konečné cenové kalkulace. Tento projekt je současně autorizován. Cena výše uvedeného projektu je 12.000,- Kč. Pří objednání kuchyně je tato cena projektu odečtena od ceny kuchyně.

Průběh realizace

1. Zpracování studie kuchyně dle požadavku zákazníka.

2. Odborné zaměření v místě realizace kuchyně.

3. Zpracování projektu kuchyně včetně pracovní desky, obkladů, el. rozvodů, vody, odpadu, spotřebičů a doplňků.

4. Uzavření Smlouvy o dílo .

5. Dodání kuchyňského nábytku včetně spotřebičů na místo montáže. (do 7-mi týdnů od termínu uzavření smlouvy o dílo)

6. Montáž kuchyně včetně spotřebičů. ( Zahájení montáže v den dodání nebo po vzájemné dohodě se zákazníkem.)

7. Předání díla k užívání do max. 8-mi týdnů od uzavření smlouvy o dílo v případě dodávky pracovní desky a obkladů od firmy Schüller KG. V případě objednání speciálních  pracovních desek a obkladů (kámen, corian, sklo, keramika) se lhůta pro předání díla prodlužuje vždy o 3 až 4 týdny.

8. Podpis předávacího protokolu a předání konečné faktury, sloužící zároveň jako Záruční list.

Záruka

Na kuchyňský nábytek vyrobený firmou Schüller KG poskytujeme záruku 5 roků od předání kuchyně k užívání tj. od data vystavení konečné faktury – daňového dokladu. Tato záruka zahrnuje bezplatnou výměnu nebo opravu vadného dílce. Nezahrnuje ale cestovní náklady spojené s výjezdem montážní skupiny.

Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení a poškození při neodborné manipulaci.

Elektrické a plynové spotřebiče, svítidla apod. představují obchodní zboží, na které se vztahují záruky příslušných výrobců

Kontaktní formulář

    Odesláním souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

    2009-2024 © Next 125 Praha. Všechna práva vyhrazena.